nieuwbouw 4 woningen te Landsmeer

prijsvraag gewonnen / nieuwbouw gerealiseerdTen behoeve van de invulling van het terrein heeft de gemeente een Kader voor ontwikkeling opgesteld. Hierin geeft de gemeente aan dat het moet gaan om een woningbouwplan op dorpse schaal, die past in zijn omgeving.

Op basis van deze uitgangspunten is door AVEM Architecten een ontwerp opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de realisatie van een viertal rijen- en een vrijstaande woning. De woningen krijgen één bouwlaag met een kap. De 4 rijenwoningen krijgen een vloeroppervlak van elk circa 70 m², de vrijstaande woning een omvang van circa 140 m². Bij de vrijstaande woning wordt uitgegaan van parkeren in de garage. Daarnaast komen er ten behoeve van de nieuwe woningen 9 openbare parkeerplaatsen in het plangebied.
In het ontwerp is uitgegaan van een simpele hoofdvorm van de woningen, een markante vormgeving van de woning op de hoek, een vriendelijke overgang van openbaar naar privé met streekeigen beplanting, het gebruik van lichte steen,
keramische pannen en zink.
De entree van de rijenwoningen komt aan de noordzijde van de woningen, die aan de zuidzijde een tuin krijgen. Deze woningen krijgen daarnaast een zongerichte oriëntatie in die zin dat de woonkamer aan de zuidzijde van de woning
komt en op de bovenverdieping alleen aan deze zijde van de woningen gevelopeningen komen.
In het ontwerp is ernaar gestreefd om de woningen zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. De rijenwoningen passen in het straatbeeld ten westen van het plangebied.

De woningen zijn ontwikkeld en gebouwd door: Kamp Projects BV te Heerhugowaard. (www.kampbouwbedrijf.nl)

Landsmeer, jongerenwoning, ouderenwoning, de gouwe, nieuwbouw, inbreilocatieGerelateerde projecten: