nieuwbouw starterswoningen Callantsoog

nieuwbouw gerealiseerdWoningbouwvereniging WoonCompagnie heeft aan AVEM Architecten gevraagd om een inpassing op dorpse schaal te ontwerpen langs de Abbestederweg. Dit stuk land is al bijna 20 jaar onbebouwd en verschillende eerdere ontwikkelingen hebben de eindstreep niet gehaald. Gekozen is om op de hoek van de kavel een stedebouwkundige accent te plaatsen in de vorm van een meer formeel woonhuis. De 2 naastgelegen schuren zijn informeel vormgegeven. Het gehele ensemble wordt op vanzelfsprekende wijze in het lint opgenomen.
In de schuurwoningen zijn 12 rug-aan-rug woningen en in het hoekhuis zijn 8 woningen gesitueerd. Het parkeren vindt zoveel mogelijk uit het zicht plaats.
Belangrijk uitgangspunt voor de architectuur is het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteiten.
De historische architectuur van Callantsoog kenmerkt zich door haar afwezigheid. De middelen waren schaars, waardoor bij de vormgeving van de gebouwen functionaliteit voorop stond. Duurzame materialen tegen het zoutklimaat en zorgvuldige detaillering waren nodig om de tand des tijds te doorstaan.
Deze nieuwe bebouwing bouwt op deze traditie voort.

starters,Callantsoog , woningbouwverening, jongeren, Noord-Holland, woningbouw, architect, boerenerf, klassiek, nieuwbouw

Gerelateerde projecten: