prijsvraag nieuwbouw Hospice te Schagen
Door het bestuur van Hospice Schagen e.o. is aan AVEM Architecten gevraagd mee te doen aan een prijsvraagontwerp voor de nieuw te bouwen Hospice. De beschikbare locatie is prachtig gelegen aan de rand van het park, op de hoek van de Johan Vermeerstraat en de Rembrandtlaan in Schagen.
Gekozen is voor een eenvoudig volume bestaande uit één bouwlaag met een warm 'beschermend' dak. De verschijningsvorm zal een grote villa zijn met een eigen identiteit, als voortzetting van de bestaande villa's. Hierdoor wordt het gebouw als vanzelfsprekend in de omgeving opgenomen.
De entree is gelegen in het verlengde van de Rembrandtlaan. Hierdoor krijgt het einde van deze weg een duidelijk eindpunt.
Het programma valt ruwweg te verdelen in drie onderdelen:
- De private zone met ruimten voor gasten en families. Gekozen is om de gastenverblijven zo ver mogelijk van de straat te leggen, waardoor deze maximale privacy op het terrein krijgen;
- De publieke zone waarin de ondersteunende functies zijn gelegen. Deze ruimten worden met elkaar verbonden door middel van een speels ontworpen ruimte, waardoor wordt voorkomen dat er een deprimerende klinisch uitziende ziekenhuisgang ontstaat;
- De dienstbare zone waar zich de ruimten bevinden voor personeel en vrijwilligers. Er is bewust gekozen om alle personeels- en vrijwilligersruimten op de verdieping te plaatsen, waardoor elke relatie met een ziekenhuisomgeving wordt vermeden.

Al in de ontwerpfase hebben wij in samenwerking met FOM Consultants door middel van BREEAM de duurzaamheid van het gebouw in kaart gebracht.
Dit heeft onder andere geresulteerd in een gesloten zuidzijde en een transparante noordzijde. Dit zorgt voor een constant binnenklimaat met weinig temperatuurschommelingen, omdat het gebouw niet te veel opwarmt. Ook het toepassen van een licht gekleurd dak draagt hier in hoge mate aan bij. Aan de zuidzijde zullen enkele lage bomen worden toegevoegd, die voor schaduw in de zomer zorgen en in de winter voor optimale lichttoetreding.

Bij het betreden van de gastenkamer zal de blik worden gericht op de buitenruimte in plaats van op de gast. Hierdoor ontstaat eerst licht en lucht op het netvlies. Via een lager gedeelte komt men binnen, waarna de ruimte deels is verhoogd. Hierdoor ontstaat bij de woon- en slaapkamer niet het gevoel opgesloten te zitten. Dit wordt versterkt door de transparante buitengevel, die zorgt voor veel daglicht en een prettig uitzicht.
De gastenkamers zijn zo ingericht dat de bewoners hier naar eigen smaak en stijl zijn of haar inrichting kan verzorgen. Uitgangspunt hierbij is dan ook dat het (tweepersoons)bed gericht kan worden op de kamer of naar buitenruimte.
Gerelateerde projecten: