kleinschalig wonen in Noord-Hollandse dorpen
Als werk en geld geen rol zouden spelen bij de keuze van een woonplaats, kiest het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren voor verhuizen naar een dorp. Ook populair is wonen op het platteland of aan de kust.
(*blijkt uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de woonvoorkeuren van Nederlandse eigenwoningbezitters.)

De kracht en identiteit van Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, ligt in de grote verscheidenheid van bebouwing en natuur. Steden, dorpen, buitengebied en natuur liggen op korte afstand van elkaar en zijn over het algemeen kleinschalig van aard. Daardoor ontstaat een mozaïek van functies.
De dorpse identiteit is de laatste jaren enigszins onder druk komen te staan.
Dit komt onder andere doordat dorpen grote nieuwe uitbreidingswijken hebben gekregen.
Deze uitbreidingen passen niet goed bij het oude dorp door de Vinex-achtige uitstraling.
Hierdoor verliest het dorp haar karakter.
Inbreiding gaat daarom in principe voor uitbreiding.
AVEM Architecten ziet meer in een geleidelijke aanpassing, zodat de dorpsidentiteit behouden blijft.
Het boerenerf is bij uitstek een typische verkavelingsvorm in het landelijk gebied en in de dorpen.
Belangrijk uitgangspunt voor de architectuur is het behouden en versterken van ruimtelijke kwaliteiten.
Landelijke architectuur kenmerkt zich door haar afwezigheid. In de kop van Noord-Holland waren de middelen schaars, waardoor bij de vormgeving van de gebouwen functionaliteit voorop stond. Duurzame materialen en zorgvuldige detaillering waren nodig om de tand des tijds te doorstaan.

Met naastgelegen schetsen wil AVEM Architecten de mogelijkheid tonen te wonen in een stolp en appartementen of gerijde grondgebonden woningen in een schuurvorm.
Het ensemble kan dienst doen als woningbouwlocatie, locatie voor beschermd/begeleid wonen of als een kleinschalige woongemeenschap.
Uitgangspunt van het landelijk bouwen is het terugbrengen van de traditie: soberheid, eenvoud en menselijke maat.
Eeuwenlang is er met deze beperkingen gebouwd, zonder architecten, waardoor een eenheid is ontstaan. De functie van de bebouwing was om de mens, het vee, en de oogst te beschermen tegen de invloeden van het klimaat. Er werd letterlijk voorzien in een onderdak waarvoor grote overkappingen gewenst waren. Zo ontstonden er boerderijen met een abstracte gesloten kap en een levendige plint met openingen.
Nieuw Landelijk Wonen kan voortgezet worden op de traditie van soberheid en eenvoud.
Door beperkingen in materiaalkeuze en rijkdom in detaillering ontstaat een eenheid die door zijn bescheidenheid ruimte geeft aan zijn omgeving.
Het robuuste dak biedt onderdak, de plint verankert het gebouw in de omgeving.
Afhankelijk van de situatie, de doelgroep en de opdrachtgever kan men kiezen uit een traditionele tot een moderne landelijke bouwstijl.
Er wordt een landelijk gevoel opgeroepen, gebaseerd op een eigentijdse omgang met historische referenties.
Bewust is in dit voorbeeld niet gekozen om een extreem beeld neer te leggen, maar ingetogen vormgeving en materialisering, zoals de behouden dorpen kennen.
kleinschaligwonen, kleinschalig wonen, woongemeenschap, zorgboerderij, stolp, inbreiding


4 eengezinswoningen in een dwarsdeelschuur


5 ouderenwoningen in een stolp


11 jongerenwoningen in een kapschuurGerelateerde projecten: