nieuwbouw kantoor Poortgebouw te Schagen

onderzoek afgerondDe beide opdrachtgevers hebben AVEM Architecten gevraagd een gezamenlijk kantoor te ontwerpen voor de bedrijven Hebbeding en Windkracht.
Hebbeding is een bedrijf dat kleding voor dames ontwerpt, exclusief en eigenzinnig. Windkracht is marktleider op het gebied van gestandaardiseerde websites voor het midden- en kleinbedrijf. Deze op het eerste oog totaal tegengestelde bedrijven hebben echter één directie.

Uitgangspunt is dat het gebouw een eenvoudige hoofdvorm moet krijgen, tijdloos met aandacht voor het ornament. Binnen moet er een sfeer heersen van vrijheid en blijheid
Het is een in het oog springend gebouw dat blijft ontdekken. Van veraf zorgt het metselwerk voor een hard volume, dichtbijkomend blijkt de huid veel minder onaantastbaar is, het abstracte gebouw wordt tot leven gewekt.

Door de gemeente is een prachtige kavel ter beschikking gesteld bij de entree van de stad Schagen. Het moet een op zichzelf staand gebouw worden en deel uitmaken van de gemeentelijke visie langs de Westerweg, het plan 'de rode loper'.

Het concept is een sculpturaal vormgegeven stadspoort, die iedereen welkom heet en weer uitzwaait. Het totaalontwerp bestaat uit een, op een groene terp gelegen transparant volume, waaromheen metselwerk is gedrapeerd.
Dit metselwerk geeft richting, geeft schaduw en geeft identiteit aan het gebouw. Door een zorgvuldige plaatsing van open en gesloten delen, keert het gebouw zich af van de achtergelegen woonwijk, maar verankert zij zich aan het historische stadshart van Schagen.
Binnen is alles in het werk gesteld om de beleving van de ruimten te variëren, spannende zichtlijnen te creëren en blikken naar buiten te geven.
Hierdoor ontstaat er variatie in de beleving van het gebouw, zowel in het interieur als in het exterieur.

Het eindresultaat is een maatpak van standaard elementen, waardoor de twee bedrijven met elkaar zijn verweven.

winkelerzand, de vork, kruiswijk, burghtlanden, vredemaker oost, andijk businesspark, Vredemakter fase IV, Kruiswijk III, kruiswijk 3, Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein , bedrijfskavelGerelateerde projecten: