nieuwbouw bedrijfsvilla's Halerpark te Schagen

in ontwikkeling / deels gerealiseerdNaar aanleiding van de revitalisatie van het bedrijventerrein Lagedijk te Schagen is aan AVEM Architecten gevraagd het terrein op de hoek Halerweg en Zijperweg te ontwikkelen, het Halerpark
De vraag van de opdrachtgever is om een aantal werkwoningen op deze plek te ontwerpen. Deze wens komt overeen met de visie van de gemeente, die langs de randen kleinschalige bebouwing wenst, met meer representatieve werkruimten.

Het terrein vormt de entree van het bedrijventerrein, maar is op dit moment niet als zodanig herkenbaar. Daarom zal er op de hoek bij de ovonde een alzijdig gebouw worden gesitueerd, waardoor een stevig afgerond stedebouwkundig plandeel ontstaat.
Op het overige terrein ori√ɬęnteren de werkgedeelten zich naar de weg en bestaat er de mogelijkheid om aan de achterzijde inpandige woonruimte te cre√ɬęren.

Door flexibele casco's te ontwerpen kan het werken en wonen in één gebouw best mogelijk worden. Uitgangspunt moet een gebouw zijn waarbinnen overal elke functie mogelijk is. De verhouding tussen woon- en werkprogramma hoeft niet vast te liggen en die verhouding moet in de tijd kunnen veranderen. Wel moet er een maximum aan het woongedeelte worden opgelegd om te zorgen dat er in de toekomst geen woonwijkje op het industrieterrein zal ontstaan. De eerste gebruikers hebben de keuzevrijheid om hun ideale combinatie van werken en wonen te maken. In latere fasen kan het programma verschuiven omdat het gebouw ruimte biedt aan functies die tijdens de bouw niet waren voorzien.
Deze ontwerpstrategie vraagt om een doordacht ontwerp. Zo moet bijvoorbeeld de maatvoering voor verschillende functies geschikt zijn.
De keuze voor de architectuur zal voornamelijk worden bepaald door de opdrachtgever gewenste uitstraling van zakelijkheid en luxe.
Het eindbeeld is uitermate geschikt voor de huisvesting van maatschappelijk geori√ɬęnteerde bedrijvigheid. Van ruimte voor tandarts en fysiotherapeut tot kantoorruimte voor een reclame- of een architectenburo.

Bent u ge√ɬĮnteresseerd in deze kavels, kijkt u dan op de site

winkelerzand, de vork, kruiswijk, burghtlanden, vredemaker oost

elk gebied heeft een eigen uitstraling.
Gerelateerde projecten: