hofjeswoningen Mariaschool 't Veld
Door de ontwikkeling van een brede school in 't Veld komt de voormalige Mariaschool gelegen in het dorp vrij voor herontwikkeling.
Het markante pand is gelegen aan het historische lint van 't Veld, de Rijdersstraat.

Voor de ontwikkeling is door de gemeente een Stedebouwkundig Programma van Mogelijkheden opgesteld, waarin het kader wordt gegeven voor herontwikkeling.

Mariahof richt zich op de groep medioren, die oud willen worden in hun eigen dorp: mensen die een toekomst voor zich hebben en een heel leven achter zich.
Door de nieuwe overheidsplannen betreffende het scheiden van wonen en zorg, zullen "ouderen" steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. Het is nu dus belangrijk om in een woonomgeving te wonen met mensen die elkaar aanspreken en vertrouwen.

De bebouwing langs de Rijdersstraat is heterogeen van karakter door de grote diversiteit in bouwstijlen, omvang en situering langs de straat. De Rijdersstraat kent op deze locatie een wat bochtig karakter en er is een ruime maat aanwezig tussen de bebouwing en de weg.
Door de ligging midden in het dorp vormt deze locatie een rijke woonplek.

Uitgangspunt voor AVEM Architecten is dat de beeldbepalende schoolbebouwing zal worden gehandhaafd. Hierachter zullen zes nieuwe woningen worden ontwikkeld binnen de gegeven stedelijke randvoorwaarden.


AVEM Architecten heeft bewust gekozen voor een hofstructuur.
Hofjes, welke veel voorkomen in Noord- en Zuidholland, geven de bewoners een prettig en veilig gevoel. Door de woningen rondom een besloten semi-openbare ruimte te leggen ontstaat een beschermende binnenruimte.
Om het gevoel van samen zoveel mogelijk te versterken zijn alle entrees van de woningen aan het binnenhof gelegen.

Het plan bestaat uit een twaalftal woningen en ook een gezamenlijke ruimte maakt onderdeel van het plan.
De open ruimte langs de Rijdersstraat zal behouden blijven voor het parkeren.
Het binnenhof is alleen toegankelijk voor voertuigen van hulpdiensten (en voor het afleveren van boodschappen).
Door het gebied aan de noordoostzijde openbaar toegankelijk te houden, zal het door de gemeente gewenste open beeld vanuit het noorden gehandhaafd blijven.

Qua bezonning is ervoor gekozen om de tuinen aan de noordoostzijde dieper te maken.
De buitenruimten van de woningen worden door lage beukhagen omlijst. Hierdoor blijft het zicht op het bestaande pand gehandhaafd.

Mariahof wil met dit plan een nieuw type bebouwing toevoegen aan de bestaande voorraad van 't Veld.

Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met Bouwend Waarland.architekt, t Veld, Hollands Kroon, school, restauratie
Gerelateerde projecten: