duurzame renovatie samen met de Renovisiegroep

diverse projectenHet energiegebruik van gebouwen is ongeveer 30 % van het totale energiegebruik in Nederland. Om de doelstellingen van Kyoto en meer ambitieuze Europese, nationale en lokale programma's te halen, begint de overheid ook woningcorporaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om in de gebouwde omgeving energie te besparen.

Een grote inhaalslag in energiebesparing kan worden gemaakt in de bestaande bouw. Niet alleen zijn er veel meer bestaande woningen dan nieuwbouwwoningen, de energetische kwaliteit ervan is vaak slecht bij de categorie bestaande woningen. Geschikte momenten om in de bestaande gebouwvoorraad energiebesparende maatregelen in te voeren, zijn natuurlijke mutatiemomenten, zoals groot onderhoud en renovatie.

AVEM Architecten kan samen met u renovatie- en exploitatiescenario's uitwerken, die zorgen voor minimalisering van CO2 uitstoot, en het bevorderen van minimalisering van woonlasten en duurzaam materiaalgebruik.

Zo kunnen woningen die volgens het EPA energielabel een F of G waardering hebben na renovatie beschikken over een waardering in de A of B categorie. Dit is vaak op eenvoudige wijze te bereiken door het toepassen van dak-, gevel- en vloerisolatie, het plaatsen van geïsoleerde voordeuren en het vervangen van de kozijnen met HR++glas. Nieuwe klimaatsystemen, het vervangen van de VR ketel door een HR ketel en het isoleren van leidingen in onverwarmde ruimten, maken de renovatie van de woning compleet.

Het is verstandig om de woningen gelijk levensloopbestendig te maken.

10 nuchtere, gepassioneerde West-friese bedrijven hebben de koppen bij elkaar gestoken om een succesvol renovatieconcept te lanceren in Noord-Holland dat u tijd en geld bespaart. West-friese nuchterheid en harde werkers onder een dak!
Samenwerken werkt! Dat willen alle deelnemende partijen aan u bewijzen. Samenwerking op de lange termijn. Door duidelijke communicatie en ketensamenwerking met vaste professionele partners .

Onze kernwaarden:
U als klant staat centraal, wij luisteren naar uw wensen
Transparantie en openheid van zaken
Betrokkenheid bij uw project en de bewoners
Afspraak = Afspraak
Budget = Budget

Onze visie: De Renovisiegroep gelooft dat een mentaliteitsverandering in de bouw noodzakelijk is om prachtige bouw- en renovatieprojecten weer tot bloei te laten komen, tegen marktconforme prijzen. Projecten gebouwd door gepassioneerde, gedreven en duurzame bedrijven die voor de opdrachtgever een kwalitatief hoog project neer willen zetten. Het is onze visie dat door directe samenwerking met duurzame vaste partners deze vernieuwende aanpak bij renovatieprojecten te bieden.

Samenwerking van idee tot opdracht waarbij de bewoner centraal staat � Zorgeloos Renoveren!

Onze missie: Het is onze missie om gedateerde woningen en appartementen te renoveren door vanaf de beginfase mee te denken met de opdrachtgever in duurzame oplossingen. De expertise van de samenwerkende partners is hierbij essentieel. Dit resulteert in een comfortabele en energiezuinige woning waar de betrokkenheid en communicatie met de bewoners centraal staat.


klik op het logo om naar onze site te gaan
Gerelateerde projecten: