Cultureel Cluster te Schagen

onderzoek afstuderen 1999Naar aanleiding van een kranteberichtje uit 1997, waarin stond dat het gemeentehuis vervroegd met de VUT ging, ben ik gaan onderzoeken welke mogelijkheden er op deze locatie lagen. Op dit project Cultureel Cluster Schagen ben ik ook aan de Academie voor de Bouwkunst in 1999 met succes afgestudeerd.
De toekomstige situatie zou er naar mijn mening als volgt moeten uitzien: Door het restaurant "Peetoom" een levendige zuidgevel met ramen en een terras te geven, ontstaat een interessante uitbreiding van het publieksgebied.
Het Oude Slotplein zal vooral herkenbaar moeten worden als voorplein bij het Slot en het nieuw te bouwen Culturele Cluster Schagen. Daarom zal ook aan deze zijde de entree worden geplaatst. Tevens zal het gebouw een opvallende gevel aan de Markt krijgen.

Aan de hand van de plaatselijke bouwvoorschriften zal het gebouw zijn definitieve vorm krijgen.
Door de gemeente wordt een gebouw met kap voorgeschreven, waarbij zowel de maximale als de minimale hellingshoek en de diverse goothoogten zijn vastgelegd.
De maximale enveloppe heeft een aantal bewerkingen ondergaan om het sculptuur nog beter in haar omgeving te plaatsen. Zo zijn er bijvoorbeeld stukken uit het dak gehaald, waardoor het achtergelegen volume niet zichtbaar is vanaf de historische markt.
Het hierdoor ontstane volume levert een gebouw op dat niet ondergeschikt gemaakt is aan de gemeentelijke voorschriften, maar juist superieur.
Het resultaat is een sculpturaal element die op vanzelfsprekende wijze in de bestaande situatie wordt opgenomen.

De functies zijn zo geplaatst, dat er tevens een interessante restruimte overblijft.
Deze restruimte staat volledig in dienst van de schitterende ruimtelijkheid van de foyer.
Uitgangspunt bij de inrichting van het Culturele Cluster is dat de verschillende functies duidelijk herkenbaar zijn binnen het volume. Elk onderdeel zal zijn eigen "huis" krijgen. Toch zullen zij één geheel vormen, zodat de bezoekers van de verschillende onderdelen terloops met elkaar in aanraking komen.
Door een precieze plaatsing van de ruimten ten opzichte van elkaar, ontstaat er spanning in het gebouw. Elke mogelijkheid is aangegrepen om de beleving van de ruimten te variëren, spannende zichtlijnen te creëren en blikken naar buiten te geven. Het gehele interieur zal als theater op zich vormen.
Uitgangspunt van het gebouw is dat zij zal werken als een machine: het totale proces van oefenen in de repetitieruimte tot het in uitvoer brengen samen in 1 gebouw.

Het eindresultaat is een gebouw dat is ontstaan uit haar omgeving en de verschillende functies.
Een gebouw zonder opgelegd imago maar dat gewoon zichzelf is.
Een nieuw Cultureel Cluster voor Schagen.Gerelateerde projecten: