nieuwbouw stolp en woning te Assendelft

in ontwikkeling
Door de bedrijfsverplaatsing van een boerenbedrijf naar het buitengebied, is er een nieuw te ontwikkelen terrein ontstaan aan de Dorpsstraat te Assendelft.
Op het achterterrein mag van de gemeente een 3-tal woningen worden gesitueerd.
Het kenmerkende voorhuis zal behouden blijven.
De achtergelegen stallen zullen worden gesloopt en worden vervangen door een twee-onder-��n-stolp en een vrijstaande woning.de bestaande elementen:
- het voorhuis
- de windsingel
de wegen en het parkeren:
- de bestaande inrit vanaf de Dorpsstraat
- de bezoekers parkeren langs de rand
de aanwezige ruimten en de zichtlijnen
- een centraal verharde ruimte
- een groene ruimte rondom de bebouwing
- de zichtlijnen naar het achtergelegen gebied
de bebouwing
- het bestaande voorhuis
- de achtergelegen stolp en woningde groenvoorziening:
- de bestaande windsingel
- de hagen in streekeigen beplanting
- de tuinen
de draai, 't zand, groenhof, nes noord, molensloot, buitenvaert, polderweijde, tuindersweijde, molenhof, hoogwoud noord, hoogwoud oost