nieuwbouw woningen te Groenveld

onderzoek afgerondAan AVEM Architecten is gevraagd te kijken naar de bebouwings-mogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen terrein aan de Groenveldsdijk te Groenveld.

De volgende uitgangspunten zijn in het plan verwerkt:

- de lintbebouwing zal worden doorgezet;
- het voorterrein zal als een boerenerf worden opgezet;
- het achterterrein zal vrij worden gegeven voor kavels.

Het terrein zal worden ontsloten via de bestaande inrit.
Bij binnenkomst heeft men goed zicht over de achtergelegen weilanden.
Deze weilanden zullen bereikbaar moeten blijven voor de eigenaar van deze gronden.

De invulling van de bebouwing zal nader volgens een door AVEM Architecten op te stellen beeldkwaliteitsplan, worden uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is het silhouet van boerenvolumes, een ingetogen materialisering en sober kleurgebruik zoals op boerenerven gebruikelijk was.
De tuinen zullen maximaal uitzichtgericht zijn gelegen.
Het boerenerf bestaat uit een boerderij, verschillende typen schuren, de voor Noord-Holland kenmerkende kapberg en een boomgaard met hoogstam fruit. Het maaiveld zal worden beplant met hagen in streekeigen beplanting.
Langs de Groenveldsdijk zijn een stolp en een vrijstaande woning gelegen. De 11 achtergelegen woningen zijn in 3 'schuren' en een kapberg ondergebracht.
Centraal in het plan ligt de boomgaard. In deze groene ruimte zijn voldoende parkeerplaatsen gelegen voor bewoners en bezoekers.
Er kan bij de schuurwoningen niet op eigen terrein worden geparkeerd. Hierdoor worden ongewenste bijgebouwen voorkomen, die de openheid en het zicht naar het achtergelegen gebied anders te niet zullen doen.
De traditionele compositie van de bebouwing geeft op vanzelfsprekende wijze een nieuwe invulling aan deze plek en is in volstrekte harmonie met haar omgeving.

trambaan, 't veld noord, de draai, boskerpark, 't zand oost, westerdel, limmerschouw, warmenhuizen noord, debbemeer, nieuw schelpwijk, elsenhof zuid, slootdorp noord, ursem oost
Gerelateerde projecten: